Wanita Cantik Yang Sebenarnya

.
- Wanita tercantik dalam islam ialah wanita yang memahami bahwa ia telah diciptakan dengan  sebaik-baik bentuk dan ia diciptakan untuk beribadah kepada Allah swt.
.
Bukan wanita yang sibuk membandingkan kecantikan fisiknya dengan fisik orang lain sehingga darinya ia menjadi sombong.
.
Bukan pula wanita yang sibuk memperindah dirinya agar mendapat pujian dari penduduk bumi sehingga ia lupa memperindah diri dan mendapat pujian dihadapan Allah swt.
.
Bukan pula wanita yang sibuk dengan kekurangan yang ia miliki  dan terus berputus asa sehingga ia lupa bersyukur kepada Allah swt.
.
Betapa banyak wanita cantik dimuka bumi, namun keindahannya hanya sesaat, pribadinya adalah pribadi yang tidak menyenangkan, prilaku dan tutur kata tidak sepadan dengan kecantikan fisik yang ia miliki.
.
Sebagaimana firman Allah swt :
"Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (QS at-tin:4).
"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS Az -zariyat: 56).
.
.
"Segala puji bagi Allah, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku maka perindahlah pula akhlakku " 😇 intropeksi diri - berusaha menjadi lebih baik
.
.

No comments:

Post a Comment