Dilarang Sadaqah Pada Orang Kaya

Nabi SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM bersabda: "Shadaqah itu tidak halal diberikan kepada orang yang kaya dan tidak pula kepada orang yang masih mempunyai kekuatan yang utuh."

HR. Ahmad

No comments:

Post a Comment