1500 Muslim Laki Laki Pertama

Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah radliallahu 'anhu berkata Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tuliskan untukku nama-nama orang yang sudah menyatakan masuk Islam". Maka kami menuliskannya untuk Beliau sebanyak seribu lima Ratus orang laki-laki. Kami berkata; "Kami masih merasakan kekhawatiran dengan jumlah kami sebanyak seribu lima Ratus itu karena aku pernah melihat betul keadaan kami saat diuji, hingga ada seorang yang sholat sendirian dalam keadaan ketakutan". Telah bercerita kepada kami 'Abdan dari Abu HAmzah dari Al A'masy; "Maka kami dapatkan mereka sebanyak lima Ratus orang". Berkata Abu Mu'awiah; "Antara enam Ratus hingga tujuh Ratus orang".

HR. Bukhari

No comments:

Post a Comment