Salah Satu Doa Yang Sering Dibaca Rasulullah

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Abdul Aziz yaitu lbnu Shuhaib dia berkata;

"Pada suatu ketika, Qatadah pernah bertanya kepada Anas; 'Hai Anas, doa apa yang sering diucapkan Rasulullah? ' Anas menjawab;

'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi:

'Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka.'

Perawi hadits ini berkata; 'Ketika Anas hendak berdoa, maka ia senantiasa membaca doa tersebut. Dan ketika ia hendak membaca doa yang lain, maka ia selalu menyertakan doa tersebut.'

(HR. Muslim)

IG : @islam_nasehat
Blog : www.islam-nasehat.tk

No comments:

Post a Comment