Hadits Malik No. 618

Asma' binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di Dzul Hulaifah, maka Abu Bakar menyuruhnya mandi kemudian berihram.

(HR. Malik: 618)

No comments:

Post a Comment