Hadits Bukhari No. 167

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga tujuh kali."

(HR. Bukhari: 167)

No comments:

Post a Comment