Hadits Ahmad No. 7469

"Ya Allah sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan Engkau sayangi selain kami berdua." Maka setelah salam Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berkata kepada badui tersebut, "Engkau telah membatasi sesuatu yang luas", yang beliau maksudkan adalah rahmat Allah.

(HR. Ahmad: 7469)

No comments:

Post a Comment