Hadits Ahmad No. 6244

"Shadaqah itu tidak halal diberikan kepada orang yang kaya dan tidak pula kepada orang yang masih mempunyai kekuatan yang utuh."

(HR. Ahmad: 6244)

No comments:

Post a Comment