Hadits Ahmad No. 18242

"Seorang yang memberi makan lagi bersyukur, maka baginya seperti pahala seorang yang berpuasa lagi sabar." Telah menceritakan kepada kami Abdullah Telah menceritakannya kepada kami Ahmad bin Hatim Ath Thawil Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad Darawardi hadits semisalnya.

(HR. Ahmad: 18242)

1 comment: