Hadits Ahmad No. 12447

"Seandainya aku tidak takut ini adalah harta sedekahan maka aku memakannya"

(HR. Ahmad: 12447)

No comments:

Post a Comment